Print this page

Europese Commissie identificeert SKA als een Landmark Project

De Square Kilomtre Array (SKA) is door de Europese Commissie geïdentificeerd als een Landmark Project (een mijlpaal project) , dit stond in de recent gepubliceerde Research Infrastructure Roadmap 2016, als onderdeel van de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).

“Onze status als ESFRI Landmark Project erkent de SKA als een grote onderzoekinfrastructuur in Europa. Het leveren van ‘s werelds grootste radiotelescoop vereist internationale samenwerking op Europees en zelfs mondiaal niveau, en we kijken uit naar verdere Europese deelname aan de SKA.” Aldus Prof. Philip Diamond, SKA Organisation algemeen directeur.

Phil quotepic #1

ESFRI identificeert onderzoeksfaciliteiten van pan-Europees belang die nodig zijn om wetenschappelijke excellentie en het concurrentievermogen in de EU te versterken. Deze faciliteiten zijn van een dergelijke omvang dat ze niet kunnen worden verstrekt op nationaal niveau: grote telescopen, deeltjesversnellers, neutrino detectoren, biobanken, grote hoeveelheden gegevens faciliteiten voor geesteswetenschappelijk onderzoek, etc. Landmark projecten zijn onderzoek infrastructuren die zijn uitgevoerd of zijn begonnen met de uitvoering.

“De 29 ESFRI Landmarks die nu de uitvoeringsfase hebben bereikt zijn pan-Europese hubs van wetenschappelijke excellentie, zij genereren nieuwe ideeën en verleggen de grenzen van wetenschap en technologie. Zij zijn belangrijke pijlers van het Europese onderzoek en innovatie voor de komende decennia en ze zullen continue ondersteuning vereisen om hun missie te kunnen vervullen hun lange termijn duurzaamheid te verzekeren. ” Verklaarde Prof. John Womersley, voorzitter van ESFRI.

Parallel aan het ESFRI-proces, hebben een groeiend aantal EU-landen nationale roadmaps voorbereid die de prioritering van nationale en pan-Europese onderzoek infrastructuur  vaststelt, met behulp van de ESFRI Roadmap als referentie. Ze staan toe om nationale prioriteiten te stellen en om middelen uit te trekken voor hun ontwikkeling en deelname aan pan-Europese onderzoek infrastructuur activiteiten.

“De ESFRI roadmap wordt in toenemende mate gebruikt door de EU-landen om leiding te geven aan hun nationale roadmaps. Doordat SKA een landmark Project is hopen we dat het zal helpen om meer Europese deelnemers aan te trekken in de komende jaren. “Voegde Dr. Simon Berry, directeur Beleidsontwikkeling bij SKA Organisation.