SKA Locatie

In 2012 besloten de leden van de SKA Organisatie tot een gedeelde locatie voor de SKA en een derde locatie voor het SKA hoofdkantoor.

De twee landen waar de SKA zal komen te staan zijn Australië en Zuid-Afrika. Het hoofdkantoor van de SKA staat nu in Engeland. De locatie van de telescoop is bepaald aan de hand van de wetenschappelijke doelstellingen, doelen van industrie en bedrijfsleven en geschiktheid van de locatie wat betreft duurzaamheid, plaatselijke overwegingen en economische en infrastructurele factoren (link naar pdf).

Bekijk de verklaring van de leden tijdens de teleconferentie van 14 november 2012 (Engels).

Bekijk de verklaring van de leden tijdens de bijeenkomst van 25 mei 2012 (Engels).

Waarom zijn er twee locaties gekozen voor de SKA-telescoop?

De uiteindelijke keuze voor twee hoofdlocaties is tot stand gekomen na nauwkeurige overweging van alle wetenschappelijke doelen, bedrijfsdoelen en geschiktheid wat betreft duurzaamheid, plaatselijke voorwaarden en economische en infrastructurele factoren.

Hoewel er twee hoofdlocaties zijn, waar het merendeel van de SKA-antennes en telescopen zullen staan, zullen voor de Zuid-Afrikaanse locatie landen uit het hele continent deel uitmaken van de wereldwijde telescopen die tezamen de SKA vormen.

 

Criteria voor de keuze van de locatie

  • Storing op radiofrequenties van mobiele telefoons, TV’s, radio’s en andere elektronische apparaten,
  • Kenmerken van de ionosfeer (het bovenste gedeelte van de atmosfeer van de aarde) en de troposfeer (het onderste deel van onze atmosfeer),
  • Fysieke kenmerken van de locatie, inclusief klimaat en temperaturen onder de oppervlakte,
  • Verbindingen over het uitgestrekte gebied van de telescoop zelf, en communicatienetwerken voor de wereldwijde distributie van gegevens die de SKA-telescoop zal genereren,
  • Kosten voor de infrastructuur, inclusief stroomtoevoer en verdeling,
  • Kosten voor de operationele fase en onderhoud van de telescoop,
  • Duurzaamheid van de locatie als storingsvrije zone op de lange termijn.

Geschiedenis van het keuzeproces voor de locatie

In 2003 en 2004, na een verzoek van de International SKA Steering Committee (ISSC) aan de wereldwijde radioastronomische gemeenschap voor initiële analyses van mogelijke locaties voor de SKA, werden zes reacties ontvangen. Na zorgvuldige bestudering door de Site Evaluation Working Group (SEWG), accepteerde de ISSC vijf landen als kandidaat-locaties voor de SKA: Argentinië, Australië, China, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten van Amerika. De Verenigde Staten trokken vervolgens haar bod voor de SKA-locatie in, waarna er vier strijdende partijen overbleven.

Het International SKA Project Office (ISPO) vroeg ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie, om een maand lang metingen uit te voeren van storingen op radiofrequenties op elke kandidaat-locatie, van maart 2005 tot eind 2005. De kandidaat-locaties zelf voerden ook RFI (Radio Frequency Interference)-metingen uit gedurende een jaar.

Op 31 december 2005 werden de voorstellen van de vier kandidaat-locaties ontvangen. Na evaluatie van de voorstellen en rekening houdend met het advies van een onafhankelijk panel, de International SKA Site Advisory Committee, bracht de ISSC de lijst met mogelijke, acceptabele locaties voor de SKA terug tot Australië en Zuid-Afrika.

Uiteindelijk werd besloten dat beide locaties even geschikt waren en werden beide landen in 2012 gekozen als locatie voor de SKA-telescoop.

Ter info: Gedetailleerde informatie over het selectieproces voor de locatie kunt u vinden in de site documentatie van deze website (Engels).

Moderne grootschalige wetenschapsprojecten vereisen internationale samenwerking, niet alleen vanuit een financieel standpunt, maar ook wat betreft wetenschappelijke en technologische expertise. Door de inspanningen en focus van de wereldwijde wetenschapsgemeenschap te combineren, worden ondernemingen op een schaal zoals die van de SKA mogelijk.

De SKA Organisatie, met haar hoofdkantoor bij Jodrell Bank nabij Manchester (Engeland), heeft de uitdagende maar uitdagende rol om de relaties tussen de internationale partners te coördineren en leiderschap van het project centraliseren.

Continue tests

Voorafgaand aan de operationele fase van de SKA vinden er wetenschappelijke onderzoeken en tests plaats. Momenteel worden hiervoor twee faciliteiten, als voorlopers van de SKA, gebruikt en ontwikkeld voor testdoeleinden en vormen in sommige gevallen onderdeel van de SKA zelf. De bouw van SKA wordt in de tijd gefaseerd. Meer informatie hierover staat hier.

De ASKAP (Australian SKA Pathfinder) en MeerKAT-telescopen, respectievelijk in Australië en Zuid-Afrika, zullen worden ondergebracht in Fase 1 van de SKA (SKA1). Deze twee faciliteiten bieden wetenschappers in de komende twee decennia gegevens van onschatbare waarde over de locaties, wat zal helpen om het onderzoek, de ontwikkeling en de constructie van de SKA op deze locaties te verfijnen.

Onderstaande tabel toont de bouwfases van de SKA, met het aantal telescopen en de locatie. Ook wordt het frequentiebereik getoond.

Type Fase 1
  Fase 2  
  Aantal Locatie Aantal Locatie
Schotels 190 (+64 Meerkat schotels) Afrika  2500 Afrika
60 + (36 ASKAP schotels) Australië
Low Frequency Aperture Array Stations Ongeveer 250,000 Australië Nog te bepalen Australië
Mid Frequency Aperture Array Stations 250 Afrika

Opmerking: implementatie van alle aspecten van Fase 2 is onder andere afhankelijk van de prestaties van SKA Fase 1 componenten op beide locaties.

Het deel over de site documentatie bevat veel wetenschappelijke papers die geschreven zijn tijdens het onderzoek dat leidde tot de beslissing om de SKA op twee locaties te bouwen.

 

 

Also In this section